Šta je „Komsulting“?

komsalting
„Komsulting“ je zajednica (Community i Consulting) koju čine dve grupacije: iskusni konsultanti sa dokazanim referencama i mladi ljudi spremni da uče i učestvuju u kreiranju i realizaciji različitih projekata.

Ideja vodilja je da se na jednom mestu spoji znanje i iskustvo konsultanata kao i kreativnost i ideje mladih ljudi neopterećenih strogim pravilima struke i profesije.

Na ovaj način želja nam je da stvorimo „intelektualni kapacitet“ koji će biti spreman da aplicira i realizuje projekte većeg kapaciteta (vrednosti preko 300.000 eura).

Stoga ako ste zainteresovani za ovakav vid saradnje (kao konsultant ili mlada osoba spremna da uči) molimo da popunite dole priloženu formu i prijavite se.

  Vi ste (obavezno)

  Ime i prezime (obavezno)

  Mail adresa (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  Vaša biografija - CV (obavezno)
  (tekstualni fajl veličine do 50 MB)

  Fajl sa dodatnim informacijama (reference i sl.)
  (tekstualni fajl veličine do 50 MB)

  Napomena