„Stolivanis“ je konsultantska kuća koja u ovoj pravnoj formi postoji od 2013 godine.

Okuplja konsultante koji imaju više od 10 godina iskustva u oblastima IT-a, menadžmenta i biznisa.

Fokus rada je na implementaciji softverskih rešenja, web prezentacija/portala, izradi biznis planova i pripremi aplikacija za finansijska sredstva kod različitih fondova.

Sertifikovana je za rad sa mikro, malim i srednjim preduzećima kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) na programu SBS (Small Business Support).

Ciljevi

ciljevi
Primarni cilj kome težimo je da svojim radom omogućimo rast biznisa svojih klijenata. Upotrebom savremenih informacionih alata, edukacijom, savetovanjem i realizacijom poslovnih rešenja pomažemo klijentima na putu ostvarenja njihovih ciljeva.

Misija

misija
Sa više od 10 godina iskustva u kreiranju kvalitetnih, inovativnih i savremenih rešenja svakodnevno povećavamo produktivnost kompanija širom Srbije.

Vizija

vizija
Svojim delovanjem i savetničkim uslugama pomažemo klijentima da postanu kreativniji, inovativniji i poslovniji kako bi kreirali put sopstvenog poslovnog uspeha.